Výpravy za poznaním

Poobedný blok určený pre deti od 3 do 6 rokov, kde deti majú možnosť pomocou didaktických materiálov a pomôcok preskúmať veci, ktoré ich obklopujú, pochopiť zákony prírody a tým uspokojiť svoju prirodzenú potrebu po poznaní.

Prihlásenie na program

Po registrácii na našej stránke si môžete zarezervovať miesto vo vami vybranom bloku v rezervačnom kalendári. Pri registrácii a rezervácii postupujte podľa návodu, ktorý nájdete v sekcii Registrácia a rezervácia.

Kedy: od októbra 2021 podľa týždenného rozvrhu

Účastnícky poplatok: cyklus 8 vstupov / 44,-€ (jeden vstup trvá 90 minút)

Zľavy:

10 % zľava pre súrodenca (40,-€)

10 % zľavazľava na druhú permanentku v rámci cyklu (40,-€)

Pravidlá nášho klubu sú k prečítaniu TU.

Pozn.: Súčasné ceny sú tvorené bez príspevku štátu (granty, dotácie...). Prípadné získané dotácie či príspevku nám umožnia doplniť vybavenie klubu o ďalšie potrebné pomôcky, prípadne upraviť ceny programov v závislosti od výšky príspevku. Ak máte s týmto skúsenosti, uvítame vašu pomoc.