Úlohou dospelých nie je formovať dieťa, odstraňovať mu z cesty prekážky, alebo ním dokonca manipulovať, ale urobiť všetko preto, aby vlastnými silami a svojím tempom získalo nové vedomosti a zručnosti, zžívalo sa so svetom, ktorý ho obklopuje.

Náš klub je miesto určené pre deti a ich rodičov, ktorý sa rozhodli efektívne stráviť čas. Vytvorili sme pripravené prostredie, kde deti pod vedením kvalifikovaných lektorov objavujú svet a rozvíjajú svoj potenciál. Pre dospelých sú pripravené semináre a workshopy na ktorých majú možnosť načerpať nové informácie a zároveň sa odreagovať. V našej škôlke deti majú možnosť vlastným tempom objavovať svet.

Aktuálne

13.03.2020

Dočasné pozastavenie činnosti klubu

Na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 12.03.2020 sú od 13.03.2020 až do odvolania všetky aktivity nášho klubu dočasne pozastavené.

O zmenách vás budeme informovať. Sledujte naše Facebook stránky.