Úlohou dospelých nie je formovať dieťa, odstraňovať mu z cesty prekážky, alebo ním dokonca manipulovať, ale urobiť všetko preto, aby vlastnými silami a svojím tempom získalo nové vedomosti a zručnosti, zžívalo sa so svetom, ktorý ho obklopuje.

Náš klub je miesto určené pre deti a ich rodičov, ktorý sa rozhodli efektívne stráviť čas. Vytvorili sme pripravené prostredie, kde deti pod vedením kvalifikovaných lektorov objavujú svet a rozvíjajú svoj potenciál. Pre dospelých sú pripravené semináre a workshopy na ktorých majú možnosť načerpať nové informácie a zároveň sa odreagovať. V našej škôlke deti majú možnosť vlastným tempom objavovať svet.

Aktuálne z nášho profilu
Aktuálne z nášho profilu