Adaptačný program pre najmenších

Program určený pre deti od 20 mesiacov do 3 rokov bez prítomnosti rodiča, v ktorom deti majú možnosť v láskavom a podnetnom prostredí rozvíjať svoju osobnosť a zároveň načerpať prvé skúsenosti s detským kolektívom.

Pre deti je pripravené prostredie podľa princípov Márie Montessori, kde pod odborným vedením pracujú najmä s aktivitami praktického života a Montessori pomôckami zameranými na rozvoj zmyslov, matematického myslenia a rozvoj reči.

Lektori pristupujú k deťom s láskou a rešpektom. Podporujú deti k samostatnosti v starostlivosti o seba (obliekanie, stolovanie) i k starostlivosti o svoje okolie (napr. starostlivosť o rastliny). Blok zahŕňa aj hudobno - pohybové hry, výtvarné aktivity a pobyt vonku.

Pre deti je pripravený stály denný režim, pretože pre najmenšie deti je potrebný pocit bezpečia, vďaka ktorému si nepriamo budujú sebaistotu. Len vtedy, keď sa v prostredí cítia bezpečne môžu sa naplno venovať rozvoju svojho potenciálu a skúmaniu okolitého sveta.

Denný program

8:00 - 8:30 hod.:

príchod detí, privítanie, práca s Montessori materiálom, je potrebné prísť najneskôr o 9:00 hod.

8:30 - 10:00 hod.:

práca s Montessori materiálom, desiata, pracovný blok, výtvarné a hudobno - pohybové aktivity

10:00 - 11:00 hod.:

obliekanie a pobyt vonku

11:00 - 11:30 hod.:

osobná hygiena, príprava stolovania, obed, upratovanie, odchod detí

Program sa prispôsobuje potrebám detí.

Prihlásenie na program

Prihlásiť sa môžete zaslaním správy na našu emailovú adresu montessoriklub.tn@gmail.com. Následne si dohodneme spoločné stretnutie na ktorom sa môžete zoznámiť s priestormi a fungovaním programu.

Bližšie informácie o fungovaní programu získate na čísle 0949 173 276.

Účastnícky poplatok

Účastnícky poplatok sa skladá zo školného a stravného.

Školné - Poldenná prevádzka:

2 krát týždenne: 180 € za mesiac

10% zľava pre súrodencov.

Stravné:

Stravná jednotka je 3,00 € za deň. Zo stravy je potrebné sa odhlásiť ráno do 7:00 hod.

Menu je jednotné pre všetkých, okrem detí so zdravotnými obmedzeniami.

Pozn.: Súčasné ceny sú tvorené bez príspevku štátu (granty, dotácie...). Prípadné získané dotácie či príspevku nám umožnia doplniť vybavenie klubu o ďalšie potrebné pomôcky, prípadne upraviť ceny programov v závislosti od výšky príspevku. V prípade Vašich skúseností so získaním finančného príspevku uvítame vašu pomoc.