Denný program v škôlke

6:45 - 9:00 hod.:

príchod detí, privítanie, práca s Montessori materiálom, je potrebné prísť najneskôr o 9:00 hod.

9:00 - 10:30 hod.:

práca s Montessori materiálom, desiata, pracovný blok, výtvarné a hudobno - pohybové aktivity

10:30 - 11:30 hod.:

obliekanie a pobyt vonku

11:30 - 12:30 hod.:

osobná hygiena, príprava stolovania, obed, upratovanie, odchod detí s poldennou dochádzkou

12:30 - 13:00 hod.:

príprava na oddych, osobná hygiena

13:00 - 14:30 hod.:

oddych, relaxácia, práca s predškolákmi

14:30 - 15:00 hod.:

olovrant

15:00 - 16:15 hod.:

práca s Montessori materiálom, záujmová činnosť, odovzdanie detí rodičom a odchod zo škôlky

Program sa prispôsobuje potrebám detí.