Montessori škôlka Kamienka

Pre deti je pripravené pokojné láskavé prostredie v ktorom majú možnosť vlastným tempom zvládnuť všetky činnosti každodenného života, pracovať s aktivitami zameranými na rozvoj zmyslov, materinského jazyka a matematického myslenia. Pomocou pripravených aktivít objavovať a porozumieť svetu. Deti sú súčasťou zmiešanej skupiny a tým majú možnosť sa učiť sami od seba navzájom. O deti sa starajú kvalifikovaní lektori, ktorí sa k ním správajú s rešpektom, akceptujú ich individualitu a zohľadňujú vývojové štádium dieťaťa. Sú pre ne partnermi, nie mocenskou autoritou.

Odporúčaný vek dieťaťa

Škôlka je vhodná pre deti od 3 do 7 rokov.