Mária Montessori

31.08.1870 – 06.05.1952

Mária Montessori vošla do dejín ako výnimočná osobnosť, ktorá spôsobila revolučné zmeny v názoroch na výchovu a vzdelávanie detí.

Narodila sa roku 1870 v Taliansku a zomrela roku 1952 v Holandsku. Bola prvou talianskou doktorkou, o výnimku svojho štúdia musela žiadať samotného pápeža. Okrem medicíny študovala pedagogiku, filozofiu, psychológiu a antropológiu. Vo svojich 28 rokoch pracovala s deťmi so špeciálnymi potrebami. Navrhla a vytvorila pre ne materiály a techniky, ktoré umožňovali týmto deťom pracovať v oblastiach, ktoré boli predtým považované nad rámec ich schopností. Spolu s ostatnými deťmi zložili jej žiaci štátne skúšky. Čím prišla k záveru, že ak deti so špecifickými potrebami mohli dosiahnuť rovnakej akademické úrovne ako ostatné deti, je teda potrebné zmeniť doterajší, bežný spôsob výchovy.

V 37 rokoch sa ujala skupinky detí z chudobnej štvrte v Ríme a založila prvú školu, ktorá sa neskoršie stala svetoznámou.

Tajomstvo jej úspechu spočívalo v pozorovaní deti, ponúkaní vhodných činností a v priateľskom a rovnocennom prístupe ku každému z nich. Tento jedinečný prístup priniesol prekvapivé výsledky. Zistila, že keď poskytla pôvodne neukázneným deťom podmienky zodpovedajúce ich stupňu vývoja, ľahšie sa zapájali do zmysluplných aktivít. Podnetné pomôcky ich zaujali viac ako hračky. Obyčajne si deti priali robiť veci pre samých seba a viac sa zajímali o odmenu než o aktivitu ako takú. Objavila ich pozoruhodné a ľahké vstrebávanie informácii a vedomostí zo svojho okolia - deti učili samé seba.

Prednášala po celom svete a svoje poznatky z výskumu v pedagogickej oblasti zhrnula v knihách:

• The Montessori method

• Pedagogical anthropology

• Advanced Montessori method

• Spontaneous activity in education

• Dr. Montessori´s own handbook

• The absorbent mind (Absorbující mysl – Praha 2002)

• The discovery of the child (Objevování dítěte – Praha 2000)

• The secret of the childhood (Tajuplné dětství - Praha 1998)

V súčasnosti podľa jej pedagogických princípov pracuje množstvo základných škôl a predškolských zariadení na celom svete.

Viac o živote Márie Montessori sa môžete dozvedieť na stránkach http://www.montessoria.sk/montessori/maria-montessori/zivotopis .