Pravidlá nášho Montessori klubu

• Prihlásenie vopred Vám zaručí miesto a zároveň rešpektuje kapacitu klubu. Bližšie informácie nájdete v sekcii Program.

• Je možné prihlásiť sa na cyklus (napr. osem 90 minútových blokov) alebo využiť jednorazový vstup.

• V prípade prihlásenia sa na cyklus je automaticky rezervované miesto v danej skupine počas trvania celého cyklu. Pri jednorázovom vstupe sa miesto nerezrvuje a automaticky sa z tabuľky zmaže po jeho absolvovaní.

• Neúčasť je treba nahlásiť deň vopred (najneskôr do 20:00 hod.). Absencia sa vykoná odhlásením dieťatka z konkrétneho bloku v rezervačnom kalendári na web stránke klubu. Týmto spôsobom je umožnené využitie voľného miesta iným dieťaťom. V prípade nenahlásenia absencie sa berie vstup ako absolvovaný.

• Ospravedlnenú neúčasť je možné vyčerpať počas trvania cyklu, prípadne aj počas ďalšieho zaplateného cyklu.

• Prichádza sa načas podľa dohodnutého harmonogramu.

• Do klubu sa chodí len zdraví.

• Vlastné hračky z domu je treba nechať v šatni.

• Pomalý pohyb neruší.

• Je dôležité hovoriť potichu a čo najmenej. Podporuje to koncentráciu a sústredenosť.

• Ohľaduplnosť a pokoj vytvára príjemné prostredie pre všetkých.