O našom klube

Montessori klub vznikol v roku 2013 s cieľom šíriť princípy Montessori pedagogiky v regióne. Vytvorili sme teda miesto pre deti a ich rodičov, kde môžu pod odborným vedením využiť svoju vnútornú tvorivú silu a potenciál.

Poskytujeme služby v týchto oblastiach:

• Montessori vzdelávacie aktivity pre rodičov a deti

• vzdelávacie programy, kurzy a semináre pre dospelých

• voľno časové aktivity vychádzajúce z vedeckého prístupu Márie Montessori

• podpora a rozvoj spolupráce s ostatnými Montessori organizáciami

• osveta k prístupu k životu, výchove a vzdelaniu

Naším poslaním je rozvíjať deti a dospelých v oblasti výchovy pomocou Montessori pedagogiky. Usilujeme o to stať sa organizáciou, ktorá podporuje Montessori vzdelávanie v meste Trenčín a je spojovaná s propagáciou Montessori pedagogiky a rešpektujúceho spôsobu jednania s deťmi a s dospelými.

Ponúkame:

• prostredie prispôsobené potrebám detí tak, aby podporovalo ich samostatnosť a všestranný rozvoj

• pracovňu s montessori materiálom z oblasti praktického života, zmyslovej výchovy, jazykovej výchovy, matematiky aj kozmickej výchovy (poznávanie spoločnosti, kultúry a prírody)

• lektorky, ktoré k deťom pristupujú s láskou a s rešpektom a pomáhajú im v ich vývoji sledovaním a rozvíjaním ich potrieb

• vekovo zmiešané skupiny, ktoré ponúkajú deťom možnosť učiť sa od seba navzájom

• slobodu v rámci pevných a bezpečných hraníc