EÚ Projekt FLEXIBILNÁ STAROSTLIVOSŤ

Poskytovanie flexi starostlivosti o deti z Trenčína s prvkami montessori

09/2018 - 10/2020

Dopytovo - orientovaný projekt

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.