Denný tábor

Za týždeň si s deťmi porozprávame príbeh o tom, ako vznikla naša Zem. Prebádame ako vznikli ostrovy, jazerá, kontinenty, pohoria... Posvietime si na to, kde je najvyšší vrch a kde ktoré zvieratá žijú... Na všetky tieto otázky a veľa ďalších spolu s deťmi budeme hľadať odpoveď.

Termín

13.8. - 17.8. 2018

Program

8:00 - 9:00 hod.: príchod detí, práca s Montessori materiálom

9:00 - 12:00 hod.: hlavný program - v rámci ktorého sa deti pomocou pripravených pohybových hier, aktivít, pokusov, názorných ukážok a vlastnej tvorby oboznámia so základnými informáciami o našej Zemi.

12:00 - 13:00 hod.: obed, ktorý pozostáva z polievky, hlavného jedla a nápoja. Menu je jednotné pre všetkých účastníkov tábora okrem detí so zdravotným obmedzeniami.

13:00 - 15:00 hod.: dokončovanie aktivít z doobedia, tvorba vlastnej knižky, pokusy

15:00 - 16:00 hod.: podnety pre voľnú hru, preberanie detí

Odporúčaný vek

6 – 10 rokov

Účastnícky poplatok

Poplatok je 105,- €, ktorý zahŕňa bohatý edukačný program pre deti, neobmedzený pitný režim, desiatu, obeda a olovrant.

Miesto konania

V priestoroch nášho klubu.

Odporúčanie pre rodičov

Deti by mali byť oblečené primerane aktuálnemu stavu počasia. V interiéri sa používa obuv na prezutie. Do malého ruksaku je vhodné pripraviť 0,5 l prázdnu fľašku na tekutiny, náhradné oblečenie, vreckovky. Cennosti ako šperky, drahé hodinky, elektroniku je potrebné nechať doma. Medzi cennosti sa zaraďuje aj mobilný telefón. Rodič má právo sa kedykoľvek počas trvania táboru informovať na svoje dieťa.

Prihlásenie do denného tábora je možné prostredníctvom elektronickej pošty na našu adresu montessoriklub.tn@gmail.com alebo telefonicky na číslo 0949 173 276.