Podmienky a prihlásenie do Montessori škôlky

Prihlásenie do škôlky

Prihlásiť sa môžete zaslaním správy na našu emailovú adresu montessoriklub.tn@gmail.com. Následne si dohodneme spoločné stretnutie na ktorom sa môžete zoznámiť s priestormi a fungovaním našej škôlky.

Bližšie informácie o fungovaní školičky získate na čísle 0914183984.

Účastnícky poplatok

Účastnícky poplatok sa skladá zo školného a stravného.

Je možné zvoliť si dvojdňovú až celotýždňovú dochádzku, čomu je prispôsobená výška školného.

Školné - Poldenná prevádzka:

Školné - Celodenná prevádzka:

2 krát týždenne: 130 € za mesiac

2 krát týždenne: 150 € za mesiac

3 krát týždenne: 175 € za mesiac

3 krát týždenne: 210 € za mesiac

4 krát týždenne: 210 € za mesiac

4 krát týždenne: 270 € za mesiac

5 krát týždenne: 245 € za mesiac

5 krát týždenne: 315 € za mesiac

10% zľava pre súrodencov.

Stravné:

Stravná jednotka je 3 € za deň pri poldennej dochádzke a 3,5 € pri celodennej dochádzke. Zo stravy je potrebné sa odhlásiť ráno do 8:00 hod.

Pozn.: Súčasné ceny sú tvorené bez príspevku štátu (granty, dotácie...). Prípadné získané dotácie či príspevku nám umožnia doplniť vybavenie klubu o ďalšie potrebné pomôcky, prípadne upraviť ceny programov v závislosti od výšky príspevku. V prípade Vašich skúseností so získaním finančného príspevku uvítame vašu pomoc.