Týždenný rozvrh pravidelných aktivít klubu

Pondelok

Utorok

Streda

09:00 - 10:15 hod.

10:30 - 11:45 hod.

Montessori pracovňa

Začiatok 22.9

Montessori pracovňa

Začiatok 22.9

Štvrtok

09:00 - 10:15 hod.

10:30 - 11:45 hod.

Montessori pracovňa

Začiatok 23.9

Montessori pracovňa

Začiatok 23.9

Piatok

09:00 - 10:15 hod.

10:30 - 11:45 hod.

Montessori pracovňa

Začiatok 24.9

Montessori pracovňa

Začiatok 24.9

Informácie o programe Spolu v Montessori klube

Prihlásenie do programu Sám v Montessori klube

Prihlásenie do programu Výpravy za poznaním