Registrácia nového používateľa

Registráciou nového používateľského účtu získate prístup k online prihláseniu na naše aktivity, ako aj k ostatným službám našej internovej aplikácie určených pre členov klubu.

Pri registrácii je potrebné vyplniť všetky požadované údaje. Na prihlásenie budete používať zadanú adresu elektronickej pošty a svoje heslo.

Meno

Priezvisko

Zadajte svoje meno a priezvisko.

Adresa elektronickej pošty

Zadajte vašu adresu elektronickej pošty (príklad: montessoriklub.tn@gmail.com).

Heslo

Minimálna dĺžka hesla je 6 znakov a musí obsahovať aspoň jedno veľké písmeno, jedno malé písmeno a jednu číslicu.

Potvrdenie hesla

Zopakujte zadané heslo pre jeho potvrdenie.

Telefónne číslo

Odoslaním formuláru dávam Montessori klubu Trenčín súhlas s jeho prevádzkovým poriadkom a súhlasím so spracovaním osobných údajov pre jeho potreby.